Food Cocktail and Buffet รับจัดอาหารบุฟเฟ่ต์ และ ค็อกเทล

บริการทำอาหารสำหรับงานสังสรรค์

วัตถุดิบดี ภาชนะงาม ทานง่าย โต๊ะสวย

ในงบที่คุณโอเค

-\-\-\-\-\-

อาหารค็อกเทลมีข้อดีคือถูกจัดเป็นคำสวยงาม แขกเลี้ยงภายในงานสามารถหยิบทานได้โดยไม่ต้องอาศัยโต๊ะและเก้าอี้ในการรับประทานอาหาร

เหมาะ กับงานเลี้ยงที่ต้องมีการเดินพูดคุยปฏิสัมพันธ์ หรือการจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่มีพื้นที่น้อย ไม่สามาถวางโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารได้เต็ม

อาหารบุฟเฟ่ต์มีข้อดีคือแขกในงานเลี้ยงสามารถเลือกตักอาหารเอาไว้ในปริมาณที่ต้องการได้เอง เพราะอาหารจะถูกจัดไว้ใส่ถาดในปริมาณมาก

พอควรไม่ถูกจัดไว้เป็นคำอย่างค็อกเทล แขกในงานสามารถทานอาหารอิ่มได้ไวกว่า แต่การจัดบุฟเฟต์จะต้องมีโต๊ะสำหรับแขกให้วางจานเพื่อทาน

จึง เหมาะกับงานเลี้ยงที่มีสถานที่ให้วางโต๊ะ(และ/หรือเก้าอี้ด้วย) งานเลี้ยงที่ไม่เน้นการมีพื้นที่โล่งหรือการเดินพูดคุย การมีปฏิสัมพันธ์กันของคน

-\-\-\-\-\-

Screen Shot 2558-09-10 at 7.06.33 PM

Advertisements