Meeting Space พื้นที่ทำงาน

บริการพื้นที่ให้เช่าสำหรับประชุม/สัมนา/อ่านหนังสือ/จัดเวิร์กช็อปหรือสร้างคลาสเรียนต่างๆ

ในราคาย่อมเยารายชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการนำเสนองาน

ซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกเช่าอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ โดยคิดเหมาจ่าย(ไม่คิดเป็นรายชั่วโมง คุ้มมากๆ)

Space AD-Thai-01brochure_2015-02-02-02

Advertisements