Narrative Private Soldier Art Exhibition

กลับมาอีกครั้ง!! กับนิทรรศการศิลปะบนพื้นที่ของร้านเรา ในครั้งที่4นี้ เราขอเสนอนิทรรศการ Narrative Private Soldier จากหนุ่มเฟี้ยวทหารหาญ Narrative Private Soldier ( เรื่องเล่า.ส่วนตัว.ทหาร ) เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการดำเนินชีวิตอยู่ในค่ายทหารเป็นเวลาหนึ่งปีของศิลปินสามคน คือ ธนรัช สิริพิเดช, ยิ่งยศเย็นอาคาร, เทพนรา คงสว่าง ( Thanarath Siripidej , Yingyod Yenarkarn ,Thepara Kongswang ) นิทรรศการ Narrative private soldier ( เรื่องเล่า ส่วนตัว ทหาร ) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ชีวิตเป็นทหาร(เกณฑ์) ซึ่งอยู่ต่างที่ เเต่มีสภาพเเวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ใช้ชีวิตกันคนละเเบบ มีหน้าที่ในกรมทหารต่างกันไป บ้างเป็นพ่อครัว บ้างเฝ้ายาม และบ้างก็พัฒนาสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ผลงานส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ตรงจากศิลปิน ที่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหาร ภายใต้กฎเกณฑ์ อำนาจของระบบทหาร พวกเขาหวังว่าการทำนิทรรศการในครั้งนี้ มันจะสะท้อนให้เห็นความเป็นไปของการใช้ชีวิตเป็นทหารเกณฑ์ … More Narrative Private Soldier Art Exhibition